Ang pagdating ng amerikano Free sex chat with american she males

(Effective and Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN I MODYUL 12 ANG PANANAKOP NG MGA AMERIKANO BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education Dep Ed Complex, Meralco Avenue Pasig City 1 MODYUL 12 ANG PANANAKOP NG MGA AMERIKANO Ang modyul na ito ay naglalahad ng mga pangyayari hinggil sa tuwirang pagsisimula ng alitan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano na pinagsimulan ng digmaang Pilipino-Amerikano.

Isa itong malawakang digmaan na tumagal nang mahigit sa dalawang taon.

Dahil sa mga makabagong armas at kasanayan sa pakikihamok ng mga sundalong Amerikano, madaling nagapi ang mga rebolusyunaryo.

Nakubkob at napasailalim ang Pilipinas mananakop: ang Asimilasyon, iba’t sa panibagong bansang Amerika. Pagtatatag ng desentralisadong komando ng mga gerilya ________m.

Sa ilalim ng patakarang Benebolenteng ibang patakaran ang pinagtibay ng Pamahalaang Amerikano upang hadlangan ang Nasyonalismong Pilipino. Pagkadakip kay Heneral Aguinaldo sa Palanan, isabela ________n. Pagtatatag ng Pamahalaang Militar 5 ARALIN 1 ANG PUTOK NA NAGPASIKLAB SA DIGMAANG PILIPINO AT AMERIKANO Ang digmaang Pilipino at Amerikano ay nagsimula noong gabi ng ika-4 ng Pebrero, 1899.

Nagdulot ng maraming pagbabago ang mga patakarang ipinatupad ng bagong pamahalaang Amerikano sa lipunang Pilipino. Ang Putok na Nagpasiklab ng Alitan sa Pagitan ng mga Pilipino at Amerikano Aralin 2. Ito’y nangyari matapos makapatay ng tatlong Pilipinong sundalo ang dalawang boluntaryong Amerikano na nagpapatrulya sa Calle Santol, Maynila.

May mga Pilipinong nasiyahan, ngunit hindi lahat ng mga Pilipino ay natuwa sa pamamaraan ng pananakop ng mga Amerikano. Ang Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino Aralin 3. Humigit kumulang na dalawang taon ang itinagal ng digmaan.

Ipaliliwanag ang pinagmulan ng alitang Pilipino at Amerikano; 2. Paghadlang sa mga Nasyonalistikong Pamamahayag at Literatura ________e. Masusuri ang pinagsimulan ng Digmaang Pilipino at Amerikano; 2.

Maipamamalas ang masusing pagsusuri sa mga pangyayari at patakarang sumupil sa Nasyonalismong Pilipino; 3. Matutunton sa mapa ng Pilipinas ang mga lugar na pinangyarihan ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano; at 3. Pinagkunan: Ang Pinagsimulan ng Digmaang Pilipino-Amerikano Sa Modyul 11, sinuri mo ang interes at pamamaraan ng mga Amerikano sa pananakop sa Pilipinas bunga ng Tratado ng Paris.

Mabibigyan ng pagpapahalaga ang patakarang Pilipinisasyon at pamahalaang pagsasarili na ipinatupad ng mga Amerikano; 4. Makapagbibigay ng sariling pananaw ukol sa mga karikatura ng Digmaang Pilipino at Amerikano. Masdan ang larawan at suriin ang ipinahihiwatig nito hinggil sa pagsisimula ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Matatandaan na habang malapit nang makubkob ng mga rebolusyonaryong Pilipino ang mga Kastila sa Intramuros, nagsidaong ang mga sundalong Amerikano sa baybayin ng Maynila.

Masusuri ang mga naging impluwensya ng mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa pangkabuhayan at lipunang Pilipino; at 5. Noong Agosto 13, 1898, nagkaroon ng labanan di-umano sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano.

Mabibigyang halaga ang mga inilunsad na Kilusang Mesianiko ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Ang interes ng Amerikano sa Pilipinas ay itinago sa patakarang malayang kalakalan. Relihiyon ang pinakamahalagang institusyon sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Pamahalaang militar ang unang pamahalaang itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas. Napalawak ng edukasyong Amerikano ang tradisyunal na papel ng kababaihan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pangangalaga ng bahay at pamilya. Ang Unang Komisyong Pilipino na inatasan ni Pangulong Mc Kinley na mag-imbestiga sa kalagayan ng Pilipinas ay nagbigay ng kapaki-pakinabang na rekomendasyon tungo sa ikagagaling nito. Ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng mga Amerikano ay naging daan ng pagbubukas ng pamilihang Pilipino sa ibang bansa sa mundo. Ang Batas Torrens ay nag-alis ng karapatan sa mga katutubong Pilipino na linangin ang sariling lupain. Ang patakarang agraryo na ipinatupad ng mga Amerikano ay naging daan sa pagbili at pamamahagi ng mga dating lupang pag-aari ng mga Kastilang Prayle. Ang Parity Rights ay kasunduang nabuo sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano na nagbigay ng karapatan sa mga Amerikano upang linangin ang ating mga likas na yaman. Ang patakarang Benebolenteng Asimilasyon ay nagsasaad ng tunay na pagtulong at paggabay ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari batay sa panahon ng pangyayari. Nang matalo ang mga Espanyol, nahalinhan ng bandila ng Amerikano ang bandila ng Espanya. Emilio Aguinaldo sa mga opisyal na Amerikano, sa simula’y walang tuwirang pakikipaglaban sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. Batay sa estatistika, tinatayang 126,000 na sundalong Amerikano ang nakabilang sa nabanggit na digmaan, at 4,234 na mga sundalong Amerikano at 16,000 sundalong Pilipino naman ang nangasawi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng amerikano”