Mobil porno naftalin

Trochu zaražená, že ji našla tak snadno, kopla lehce nohama a rozvířila na dně bláto a motorový olej. Otočila ruku tak, aby prsty ležely na prstech její dlaně. Nalezenou ruku si přitom držela blízko u čela, jako by se k ní modlila. A Blecha ji teď našla přesně v místě, které jim svědek označil – zasunutou pod pontonem. Vracím se nahoru.“ Stála s maskou v ruce na přístavní hrázi, její dech se v mrazivém chladu měnil v obláčky páry a její tělo se třáslo zimou, když ji Dundas stříkal hadicí. května Krátce po obědě onoho květnového úterý, v téměř třímetrové hloubce bristolského „plovoucího přístavu“, sevřela policejní potápěčka seržantka „Blecha“ Marleyová svými prsty v potápěčské rukavici lidskou ruku. Jakmile našmátrala značku, přidržela si lano mezi koleny, aby na ně dál vyvíjela tlak, a lehla si do bahna tak, jak to učila ostatní členy týmu v případě, že je postihne zahlcení CO2 a budou si muset odpočinout: obličejem dolů, aby se jim nezvedla maska, a koleny lehce v bahně. A když se pak na ruku podívala zblízka, uvědomila si, co jí na ní připadalo podivné. Choulili se pod deštníkem a dívali se, jak do vody dopadají dešťové kapky, když vtom ruku zahlédl.Její těžiště se přitom přesunulo dozadu, což zvýšilo vztlak jejího těla a ona začala stoupat. Měla by Dundasovi ohlásit „pět zvonů“ neboli nález. Ve sluchátkách zabudovaných do helmy slyšela jen ticho a jemná šumění otevřené linky. Odpojila si od masky mikrofon, na vteřinku zavřela oči a zkontrolovala rovnováhu. Blecha téměř dokonale znehybněla a jako vždy čekala, co se bude dít dál. “ zašeptala a nenáviděla svůj hlas, který se v helmě ozýval tak procítěně, tak šumivě. Jenže on ji za této viditelnosti v žádném případě nemohl na dně vidět. Ponor se speciální sadou k utržené ruce už měla za sebou a nyní nastal okamžik, který ze všeho nejvíce nenáviděla: šok z vynoření, šok z návratu mezi zvuky, světla a lidi – a k tomu ten vzduch, jako políček do tváře. I samotný přístav dnes působil tísnivě, přestože bylo jaro.Musela se sklonit, vklínit levou ruku pod pontonové nádrže a vypustit z potápěčského obleku trochu vzduchu, aby stabilizovala svou polohu, klesla zpátky na dno a získala čas k ohmatání objektu. V duchu se soustředila na pomyslný červený bod, sledovala ho a čekala, až se roztančí. Z pontonu se nedalo dohlédnout hlouběji než patnáct centimetrů pod hladinu. “ „Jo, zrovna jsem přemýšlela – pamatuje si někdo tam nahoře, že by tu někdy byla jiná než nulová viditelnost? Nikdy by tě nenapadlo, že to dotáhnu tak daleko, vid? “ Pomalu pustila lano a začala povolovat tah, aby měl povrchový asistent dojem, že se vrací podél základny hráze. Déšť ustal, do oken se začalo opírat slabé odpolední slunce, ve Velkém západním doku na protější straně se tyčily špičaté jeřáby a na hladině se leskla olejnatá duha.

Mobil porno naftalin-22Mobil porno naftalin-71

Tam, kde mělo být zápěstí, trčela jen syrová kost a chrupavka. Dundas stál na přístavní hrázi a sledoval její postup spolu s povrchovým asistentem, který jí odmotával lano a kontroloval komunikační panel. Blecha však nyní zjišťovala něco jiného: tato konkrétní ruka byla v nejslabším místě zápěstí oddělená – žádné tělo na ni nenavazovalo. Bezpochyby pro ni existovalo vysvětlení, něco skličujícího a fádního, zřejmě něčí sebevražda. Problém je v tom, že nemám ponětí co.“ Blecha se nadechla, obrátila se na židli, opřela se lokty o kolena, a upřeně se na Cafferyho zadívala. Copak vám neřekl, že to podle nás nebyla sebevražda? listopadu Nikdy si nepřál nic jiného než se toho svinstva zbavit. A víc na mě netlač.“ Mossy se přesto ještě chvíli snaží, snaží se PK přesvědčit, aby mu ještě něco dal, jenom trošku čehokoliv.

Svědek tedy nezahlédl mrtvolu, která by v rozporu se všemi fyzikálními zákony plavala na zádech. Blecha ruku obrátila a v duchu si představila, v jaké poloze spočívala – myslela na všechny drobné detaily, které bude potřebovat při vlastní svědecké výpovědi. Novináři často sledovali policejní operace pomocí teleobjektivů z protější strany přístaviště, avšak dnes na Redcliffe Wharf nikdo nebyl. “ „Jo.“ „No, prostě počkáme, až vyplave.“ Slovo „vyplave“ vyslovila Blecha měkce – v týmu ho používali tak často a tak nenuceně, že někdy zapomněli, co doopravdy znamená: totiž že se mrtvola musí během rozkladu tak naplnit plyny, že vyplave na hladinu. V tomhle počasí by to mohlo trvat zhruba dva týdny.“ „Myslel jsem si to. “ „Před chvílí jste tvrdili, že tady máte miliony sebevražd.“ „To ano – v řece Avon. Každému, kdo ho kdy viděl, jak sto procent času a energie vynakládá na shánění dalšího šlehu, by připadalo šílené, že si ve skutečnosti přeje tohle, že si ze všeho nejvíce v životě přeje najít způsob, jak se z toho všeho dostat a být zase čistý. Todle je konečná.“ Štípe Mossyho do paže a přitahuje si ho k sobě. PK je však rozhodnutý a stojí si za svým, takže Mossymu nakonec nezbývá než se odšourat pryč, přičemž napůl přemýšlí, že PK zabije, a napůl mu hlavou vrtají dealerova slova o poradně.

Na hladině to působilo dojmem, že se lano přirozeně odvíjí – že se Blecha sune po dně. Silně se soustředila, přičemž lehce tiskla kosti nalezené ruky, až jí tento neznámý kus masa začal připadat napůl povědomý. Počkala ještě několik minut, až slzy bezpečně pominou a ona bude mít jistotu, že si po vynoření nebude muset zakrývat oči a neudělá ze sebe hlupáka. Musela si ji přistrčit tak těsně k masce, až se lehce dotýkala plexisklového průzoru, protože jinak by ji při této viditelnosti vůbec neodlišila od okolí. Viděl ji jen na vteřinku, když byl venku s vnučkou v batolecím věku, která si chtěla za bouřky vyzkoušet nové růžové holínky.

Nejprve jemně škubla za lano, přitáhla si je k sobě a nahmatala další třímetrový díl. Otevřela je, ale nic tam nebylo: jen obvyklá zatuchlá černota masky, kalné zahnědlé stíny bahna vířícího před ochranným krytem a k tomu všeobjímající zvuk jejího dechu. Chtělo se jí to říct nahlas: Mami, prosím tě, pomoz mi. Voda pro ni od nepaměti představovala prostředí, kde se dokázala soustředit, kde pociťovala jakýsi zvláštní splývavý mír, jako by v sobě tam dole dokázala otevřít kanály, které na souši otevřít neuměla. Svědkem, který tu ruku zahlédl, byl jeden starý chlapík.

Dám ti vědět, až budu něco mít.“ „Dobře.“ Zabořila jednu ruku do svinstva na dně a přinutila se přemýšlet s čistou hlavou. A vím, že se mi snažíš něco sdělit – jenže to neslyším správně. Možná bylo přirozené, že na podobných místech více vnímala máminu blízkost, ale bylo v tom i něco jiného. “ Obrátila ruku necelý centimetr od průzoru a prohlédla si zašedlé maso s roztřepenými konci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Mobil porno naftalin”